فرآیند ایمپلنت اندوستیال چگونه انجام می‌شود؟ فرآیند ایمپلنت اندوستیال به صورت مرحله‌ای انجام می‌شود و طی چند ماه از ابتدا تا انتهای فرآیند، چندین بار مراجعه به دندانپزشک صورت می‌گیرد. اکنون روند ایمپلنت اندوستیال را بررسی می‌کنیم. مشاوره با دندانپزشک این فرآیند
مطالعه بیشتر

نکاتی برای دندانپزشکی کودکان تحت بیهوشی بیهوشی کودکان به دلیل حساسیت بالا باید تنها توسط متخصص دندانپزشکی کودکان انجام شود. برای این کار، متخصصین دوره‌های لازم را طی می‌کنند. کیفیت دستگاه‌ها، نظافت و ضدعفونی کردن وسایلی که برای بیهوشی دندانپزشکی کودکان استفاده
مطالعه بیشتر