معرفی اجزای ایمپلنت دندان اجزای ایمپلنت دندان شامل فیکسچر، اباتمنت و تاج دندان می باشد که در ادامه این مطلب از سایت دکتر ندا مکانیک متخصص دندانپزشک زیبایی اصفهان به طور کامل شرح داده خواهد شد. 1.فیکسچر فیکسچر ایمپلنت دندان دارای یک
مطالعه بیشتر