بررسی ایمپلنت دندان زایگما ایمپلنت دندان زایگما یا ایمپلنت دندان زایگماتیک به جای ایمپلنت دندان معمولی استفاده می شود. اما این دو نوع ایمپلنت با یکدیگر تفاوت زیادی دارند. پزشکان پایه ایمپلنت زایگوماتیک را  به جای فک بالا در لایه های استخوانی
مطالعه بیشتر