روش‌ های درمان دندان نیش نهفته روش درمان دندان نیش نهفته بسته به علل به وجود آمدن این مشکل است. به بیان دیگر هر کدام از علت‌ های نداشتن دندان نیش، درمانی مخصوص را می‌ طلبد. خانم دکتر ندا میکانیک بهترین دندانپزشک
مطالعه بیشتر