درمان سیاه شدن دندان کودک درمان سیاه شدن دندان در کودکان با توجه به نوع و شدن آن قابل درمان است. اگر میزان لکه‌ها کم و سطحی باشد به کمک داروها و مواد ضدعفونی کننده از بین می‌رود. در این شرایط می‌توانید
مطالعه بیشتر