بررسی علتهای لق شدن ایمپلنت دندان ایمپلنت راه نجات افرادی است که دندان های خود را در اثر حادثه های ناگوار، ضربات شدید و بیماری ها یخاص از دست داده اند. در کنار این همه مزایای، یک سری مشکلات نیز پس از
مطالعه بیشتر