علائم و تشخیص چانه عقب رفته علائم چانه عقب رفته چیست؟ علامت اولیه عقب رفتن چانه با تغییرات ظاهری دیده می‌شود. از نشانه‌های دیگر این مشکل باید به موارد زیر هم اشاره کنیم: مشکل در بازکردن یا بستن کامل دهان؛ ناراحتی هنگام
مطالعه بیشتر