علت انگشت خوردن کودکان علت انگشت خوردن نوزاد چهار ماهه انگشت خوردن نوزاد چهار ماهه معمولاً ناشی از نیاز طبیعی نوزاد به آرامش است. در این سن، نوزادان هنوز در حال کشف و بررسی دستان و اندام‌هایشان هستند و انگشت خوردن یک
مطالعه بیشتر