افتادن کامپوزیت دندان با اینکه کامپوزیت‌ها از ماندگاری بالایی برخوردار هستند، اما باز هم امکان افتادن آن‌ها وجود دارد. اما اینکه تصور کنید کامپوزیت‌‌ها به راحتی و با کوچک‌ترین ضربه‌ای از روی دندان جدا می‌شوند، یک تصور کاملا اشتباه است. دندانپزشک معمولا
مطالعه بیشتر