قطره آهن و پوسیدگی دندانی بسیاری از والدین بر این باورند که پوسیدگی دندان‌های کودکشان به علت مصرف قطره آهن در دوره نوزادی می‌باشد. بر اساس مطالعات پزشکی بر صحت این عقیده باید تردید نمود. در این مبحث با بهترین ایمپلنت اصفهان
Read More