چگونه از پروتز دندان متحرک مراقبت کنیم ؟ مراقبت از پروتز متحرک دندان  و اقداماتی که باید انجام شود به شرح زیر می‌باشد: خانم دکتر ندا میکانیک بهترین دندانپزشک اصفهان دارای مدرک دانشگاهی ایمپلنت ITI و ایمپلنت SIC از سوییس با بهترین
مطالعه بیشتر