بررسی مراقبت های ضروری از دندان کودک یکی از آسیب ها و مشکلاتی که در دوران بزرگسالی در دندان ها به وجود می آید، علت آن در دوران کودکی ریشه دارد اگر در دوران کودکی توجهی به سلامت دندان های فرزند خود
مطالعه بیشتر