دندان نیش دندان نیش سومین دندان قدامی انسان است که تاثیر‌ بسزایی بر روی طرح لبخند و زیبایی صورت می‌ گذارد. دندا‌ن نیش مشکلاتی را می ‌تواند برای دهان و دندان فرد به وجود بیاورد. خانم دکتر ندا میکانیک بهترین دندانپزشک اصفهان
مطالعه بیشتر