ساعات کاری شنبه، سه شنبه، چهارشنبه عصر ساعت 16:30 الی 19:30
یکشنبه و دوشنبه صبح ساعت 10:00 الی 12:30
اصفهان خیابان توحید میانی، طبقه فوقانی داروخانه دکتر منوچهری، ساختمان نور
03136266570 - 09383867997
مسئول نوبت دهی و مشاوره