شنبه، دوشنبه و چهارشنبه عصر ساعت 16:30 الی 19:30
یکشنبه و سه شنبه صبح ساعت 10 الی 12:30
اصفهان خیابان توحید میانی، طبقه فوقانی داروخانه دکتر منوچهری، ساختمان نور
03136266570 - 09383867997
مسئول نوبت دهی و مشاوره