دندانپزشک چگونه بهترین رنگ کامپوزیت را انتخاب می کند؟ | بهترین دندانپزشک اصفهان

دندانپزشک چگونه بهترین رنگ کامپوزیت را انتخاب می کند؟

دندانپزشک با استفاده از فاکتورهایی مانند رنگ پوست و رنگ چشم و حتی شخصیت حرفه کاری و سلیقه مشتری بهترین سایه رنگ را در دسته بندی تعیین شده انتخاب می‌کند تا کامپوزیت‌دندان سازگاری بیشتری با سایر دندان های طبیعی داشته باشد.

انواع رنگ کامپوزیت دندان

اولین مرجعی که دندان پزشک به آن مراجعه می‌کند. راهنمای سایه دندان‌ها است که رنگ دندان را به چهار دسته بندی A، B،C ، D تقسیم می کند. که به ترتیب مربوط به رنگ دندان قهوه ای مایل به قرمز، قهوه ای مایل به زرد، خاکستری و خاکستری مایل به قرمز می شود.
این چهار دسته سایه‌های استاندارد رنگ کامپوزیت دندان با درجه‌بندی شدت روشنی سایه‌ها توسط شماره‌های ۱، ۲، ۳، ۴ تفکیک می‌شوند که از میان این درجه بندی شماره ۱، روشن‌ترین سایه است.
بلیچینگ دندان بلافاصله بعد از برداشتن بریس ها | بهترین دندانپزشک زیبایی
هر دسته‌بندی، طیفی از سایه های متفاوت را در نظر می گیرد. که برای کامپوزیت ونیر های مختلف، تولید و به بازار عرضه شده است. به عنوان مثال رنگ رزین های کامپوزیت که در دسته بندی قهوه‌ای مایل به قرمز  تولید شده‌اند. برای افرادی که طیف رنگ دندان آنها در دسته بندی خاکستری مایل به قرمز قرار دارد، مناسب نیست. این دسته بندی ها به دندانپزشک این امکان را میدهد تا بهترین رنگ کامپوزیت دندان را بین رنگ های موجود در یک دسته بندی، طبق سلیقه مشتری و منطبق با رنگ دندان های طبیعی او انتخاب کند.
متداول ترین سایه های رنگ استاندارد به کار رفته در رزین کامپوزیت در دسته بندی های زیر ارائه می‌شود:
A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, C3, CV, CVD, BW, XBW

Leave a Comment