نحوه تشخیص تعداد کانالهای دندان | بهترین دندانپزشک اصفهان - بهترین ایمپلنت اصفهان - بهترین دندانپزشک زیبایی اصفهان - بهترین دندانپزشک کودکان اصفهان

نحوه تشخیص تعداد کانالهای دندان

نحوه تشخیص چند کاناله بودن دندان

ریشه دندان ها در هر فرد ساختار متفاوتی دارد که تنها باید توسط دندانپزشک تشخیص داده شود. در بسیاری از مواقع نمی توان آناتومی و فرم کانال ریشه دندان را به خوبی تشخیص داد و این امر موجب می‌شود تا اشتباهاتی در تشخیص و تعیین نوع درمان بروز کند. به طور مثال دندان کانین فک پایین معمولاً به صورت تک ریشه است اما در مواقعی ممکن است دارای دو ریشهT دو کانال و حتی بیشتر باشد.

در این مواقع رادیوگرافی به عنوان یکی از شیوه های بسیار موثر در تشخیص چند کاناله بودن دندان مورد استفاده قرار می‌گیرد. هدف اصلی درمان ریشه تمیزکردن بیومکانیکی حفره‌های پالپ است. به طوری که فضاهای از بین رفته و حفره های دندان ها آماده پذیرش مواد پرکننده میشوند. این کار باعث می‌شود تا ناحیه اپتیکال و کرونال در سه بعد ایجاد و ارتباط فضای داخلی دندان با بافتهای کناری را از بین ببرد.

شایان ذکر است که تشخیص آناتومی شکل حفره پالپ دندان یکی از پیچیده ترین بخش های رشته دندانپزشکی است. از این رو این امر باید توسط روش‌های بسیار مدرن و تجهیزات پیشرفته انجام شود.

نحوه تشخیص تعداد کانالهای دندان

بهترین روش در تشخیص کانالهای دندان، روش رادیوگرافی یا عکس رنگی است. رادیوگرافی در سه نمای مزیودیستال، باکولینگوال و ۲۰ درجه مزیالی باکولینگوال گرفته می شود. تصاویر مستقیماً در مانیتور پردازش شده و اطلاعاتی در خصوص ریشه کانالها به دندانپزشک ارائه می شود. در ارزیابی رادیوگرافی هر تصویر دیجیتال دارای یک کد منحصر به فرد است. برای تشخیص این کدها وجود یک متخصص رادیولوژی فک، دهان و صورت و همچنین یک متخصص درمان ریشه برای مشاهده تصاویر نیاز است. سپس متخصصین به صورت متفق القول یک نظر نهایی برای ریشه دندان ها ارائه میدهند. برای اینکه تشخیص آن ها با خطا مواجه نشود مجددا پس از دو هفته این کار را انجام داده و نظر نهایی خود را اعلام می‌کنند.

تشخیص کانال دندان با فرز فیشور الماسی

در برخی از مواقع رادیوگرافی قادر به تشخیص دندان های شفاف نیست. از این رو دندانپزشک توسط یک فرز تحت عنوان فیشور الماسی توربین به مینای دندان ورود کرده و کانال ها را به صورت مستقیم مشاهده می‌کند. البته این امر بیشتر در آزمایشگاه ها و برای تشخیص تعداد کانال دندان های از دست رفته انجام می شود. برخی از دندانپزشکان با استفاده از دندان‌های از دست رفته تعداد کانالهای سایر دندانها را تشخیص می دهند.

نحوه تشخیص تعداد کانالهای دندان | بهترین دندانپزشک اصفهان - بهترین ایمپلنت اصفهان - بهترین دندانپزشک زیبایی اصفهان - بهترین دندانپزشک کودکان اصفهان

صفحه اینستاگرام دکتر ندا مکانیک بهترین ایمپلنت اصفهان

تعداد ریشه و چند کاناله بودن دندان

طبق تحقیقات انجام شده تعداد ریشه های دندان و کانال های آن برحسب نوع دندان در یک کلینیک تحقیقاتی ارائه شد. این تحقیق به شرح زیر است:

  • دندانهای وسط فک بالا: دارای یک ریشه و یک کانال
  • دندانهای پرمولر (آسیای کوچک) اول فک بالا: تعداد دو ریشه و دو کانال
  • دندان های نیش فک بالا: تعداد یک ریشه و یک کانال
  • دندانهای پرمولر دوم فک بالا: تعداد یک یا دو ریشه و یک یا دو کانال
  • دندانهای وسط فک پایین: دارای یک ریشه و یک کانال
  • دندانهای مولر (آسیای بزرگ) فک بالا: دارای سه ریشه و سه یا چند کانال
  • دندانهای نیش فک پایین: دارای یک ریشه و یک کانال
  • دندانهای مولر (آسیای بزرگ) فک پایین: دارای دو ریشه و سه یا چند کانال

 


مطالعه بیشتر:

بسته بودن کانال های دندان

بررسی زمان نیاز به روت کانال مجدد دندان

Leave a Comment