بهترین دندانپزشک اصفهان | پل دندانی درد دارد ؟

دندانپزشکان چگونه برای شما بریج نصب می‌کنند؟

اگر همه چیز به درستی پیش برود، طی دو جلسه ویزیت با دندانپزشک، به راحتی می‌توانید صاحب بریج و پل دندانی شوید. روز اولی که برای ویزیت می‌روید، اگر قرار باشد جای خالی دندان را با بریج پر کنید، دندان‌هایی که این طرف و آن طرف جای خالی هستند باید برای نصب پل دندانی آماده شوند. از جای خالی دندان، قالب و نمونه گرفته می‌شود تا بتوان به کمک آن، هم‌سایز جای خالی، بریج ساخت. در همان جلسه، یک پل دندانی موقتی در جای خالی قرار می‌گیرد. تا جلسه دوم نیز باید از دهان برداشته نشود.

در جلسه بعدی ویزیت وقتی به مطب می‌روید، بریج دندانی شما ساخته شده است. و توسط دندانپزشک برای شما نصب می‌شود. طی جلسات بعدی تنها برای اطمینان از قرار گیری صحیح و برای اینکه دندانپزشک مطمئن شود بریج برای شما مشکلی پیش نمی‌آورد، باید به مطب سر بزنید.

پل دندانی چند مدل دارند؟

پل های دندانی انواع مختلفی دارند. در ادامه 3 نمونه رایج بریج دندان را بررسی خواهیم کرد:

  • بریس مرسوم و سنتی (Traditional Bridge)

در صورتی که دندان های طرفی سالم باشند و مشکلی نداشته باشند، از بریس سنتی برای پر کردن جای خالی استفاده می‌کنند.

  • کانتی‌لِوِر (Cantilever Bridge)

بیشتر شبیه به پل های مرسوم و سنتی هستند. در این پل ها بخش پانتیک تنها به یکی از دندان های مجاور متصل میشوند. در حالی که در شیوه سنتی پانتیک به دو ندان طرفی متصل میشد.

  • مِری‌لند (Maryland Bridge)

در این بریج، طرفیت پانتیک باید به دو دندان سالم و بدون مشکل طرفی متصل شود. در مریلند از دو بخش فلزی پروانه ای شکل برای چسپاندن بریج به بخش عقب دندان های طرفی استفاده می‌شود.

بهترین دندانپزشک اصفهان |بریج دندان .

آیا نصب بریج دندان دردناک است؟

بیشتر پروسه های دندانپزشکی یا دست کم آن هایی که تهاجمی تر هستند، نیازمند بیحسی موضعی هستند. پل زدن روی دندان ها نیز از این قائده مستثنی نیست. یعنی قبل از شروع پل زدن، بخشی از دندان ها و لثه که قرار است روی آن ها کار شود، بی حس می شود. ولی به خاطر اینکه تمام مدت پل زدن، فک‌ها باز هستند، قطعا درد خفیف تا شدیدی را تجربه خواهید کرد، که کاملا طبیعی است. اگر درد شما زیاد بود، نباید نگران باشید. زیرا با داروهای مسکن می‌توانید به راحتی اقدام به تسکین درد کنید.

بیشتر بخوانید : 

دندانپزشک اصفهان 

Leave a Comment