بهترین دندانپزشک اصفهان بی دندانی و طرح درمان های مناسب

بی دندانی و درمان با طرح های مختلف 

بی دندانی چگونه انفاق می افتد ؟ 

دندانها به یکدیگر متصل نیستند و هر یک به طور جداگانه درون فک و روی لثه ها قرار گرفته اند. بنابراین هر یک از دندانها دارای ساختار مجزایی از قبیل بدنه، تاج و ریشه هستند. به همین دلیل ممکن است انواع بی دندانی رخ دهد . برای درمان بی دندانی و جایگزین کردن دندان جدید به جای دندانهای از دست رفته، می توان با توجه به تعداد دندان از دست رفته، عمل کرد که به صورت زیر است :

وقتی یک دندان از دست رفته باشد !

در این حالت راه حل مرسوم ، تراش دندان های مجاور ناحیه بی دندانی برای جایگزینی تک دندان از دست رفته است ( بریج ) . این روش باعث پوسیدگی دندان های مجاور به دلیل تراش می گردد و همچنین تحلیل تدریجی استخوان را در بر دارد .
برای برگرداندن زیبایی و دندان از دست رفته می توانید از ایمپلنت استفاده کنید که در این روش بدون آسیب رساندن به دندان های مجاور می توان یک دندان را جایگزین نمود .

بی دندانی
بی دندانی

وقتی چند دندان از دست رفته باشد !

راه حل مرسوم استفاده از مقاومت دندان های مجاور ناحیه بی دندانی برای ساخت پروتز متحرک می باشد . این پروتز دارای معایبی همچون سنگینی ، فشار گیره ها به دندان های پایه ، لق شدن دندان های مجاور و مستعد شدن دندان ها برای پوسیدگی می باشد .
به جای دندان های از دست رفته ، از ایمپلنت استفاده کنید ، می توانید یکی از دو طرح درمان پروتز ثابت یا متحرک را با توصیه دندانپزشک خود انتخاب کنید .

وقتی همه دندان ها از دست رفته باشد !

راه حل مرسوم استفاده از پروتز های کامل متحرک می باشد که مشکلاتی از قیبل : لقی ، احساس نکردن طعم غذا ، سختی تکلم و … را دارد .
با ایمپلنت های دندانی می توان پس از کاشت و ثابت شدن پروتز در دهان ، لذت طبیعی زندگی ، راحتی و زیبایی را بازگردانید .


بیشتر بدانید : اگر دندانپزشک، ایمپلنت را به شما توصیه می کند…


سئو سایت توسط شرکت مهندسی کلینیک 24