بررسی ترک خوردگی دندان ترک خوردن دندان ممکن است در نتیجه جویدن غذا، ساییدن دندان ها به هم در خواب (دندان قروچه)، زمین خوردن و یا فرایند طبیعی افزایش سن اتفاق بیفتد. به گفته دکتر مکانیک بهترین دندانپزشک اصفهان ترک خوردگی دندان
مطالعه بیشتر