تغییر فرم و رنگ دندانهای مراجعه کننده تغییر فرم و رنگ دندانهای مراجعه کننده عزیزمون. این درمان با کامپوزیت انجام شد و لبخند ایشون رو بسیار زیباتر کرد. نمونه عمل برگرفته شده از صفحه اینستاگرام دکتر ندا مکانیک  کاشت دندان یا کامپوزیت
مطالعه بیشتر

درمان دقیق ریشه، ایمپلنت و کامپوزیت با درمان دقیق ریشه، ایمپلنت و کامپوزیت موفق شدیم دندانهایی سالم و لبخندی زیبا با رنگ کاملا طبیعی به مراجعه کننده محترممان هدیه کنیم. نمونه عمل برگرفته شده از صفحه اینستاگرام دکتر ندا مکانیک  تفاوت کامپوزیت
مطالعه بیشتر