بررسی ارتودنسی سرامیکی در روش‌های سنتی و قدیمی اصلاح خط لبخند و طراحی آن، دندان‌پزشک برای شما از سیم‌های فلزی و بریس‌های فلزی استفاده می‌کرد و معمولاً از فاصله دور هم دیده می‌شدند. این مسئله باعث آزرده‌خاطر شدن بسیاری از متقاضیان اصلاح
مطالعه بیشتر