بررسی ایمپلنت زیمر ZIMMER ایمپلنت Zimmer یکی دیگر از انواع ایمپلنت های امریکایی بوده که بیشتر بیماران تمایل به کاشت آن دارند. برندهای متفاوت ایمپلنت امریکایی انتخاب را برای هر بیمار و حتی متخصص دندانپزشکی سخت خواهد کرد. در این نوشته از
مطالعه بیشتر