آیا همیشه باید از پروتز دندان استفاده کرد؟ مشکلات استفاده نکردن از پروتز دندان پروتزهای دندان تنها راه‌حل پرکردن فضای خالی ناشی از دندان‌های ازدست‌رفته‌اند. در صورتی که این فضای خالی پر نشود، امکان بروز این مشکلات وجود دارد: عفونت پس از
مطالعه بیشتر