بررسی عوامل موثر در افزایش طول عمر لمینت سرامیکی دائمی خوشبختانه نگهداری و بهداشت لمینت سرامیکی، بسیار آسان است؛ درواقع می‌توان گفت تمامی نکات بهداشتی و مراقبتی در آن‌ها با بهداشت و مراقبت از دندان‌های طبیعی یکسان است. در این مطلب سایت
مطالعه بیشتر