بررسی مراقبت از بخیه ایمپلنت دندان برای ترمیم دندان ها به روش ایمپلنت باید از بخیه برای جراحی لثه استفاده شود زیرا جراحت های صورت گرفته در لثه در این روش زیاد هستند و پزشک ناگزیر است تا بخیه به کار ببرد.
مطالعه بیشتر