انواع جراحی فک یا ارتوسرجری ارتوسرجری بسیار متنوع می باشد. انواع جراحی های فکین با توجه به این تنوع به صورت زیر تقسیم بندی شده اند: جراحی ست بک مندیبل Mandibular set back که جهت عقب بردن فک پایین برای افرادی که
مطالعه بیشتر