چگونه از پروتز دندان متحرک مراقبت کنیم ؟ مراقبت از پروتز متحرک دندان  و اقداماتی که باید انجام شود به شرح زیر می‌باشد: خانم دکتر ندا میکانیک بهترین دندانپزشک اصفهان دارای مدرک دانشگاهی ایمپلنت ITI و ایمپلنت SIC از سوییس با بهترین
مطالعه بیشتر

پروتز دندانی متحرک پروتز دندانی متحرک :نوع دیگری از پروتز دندان وجود دارد که به پروتز دندانی متحرک معروف است این نوع پروتز دندان را زمانی که نمی‌توان برای جایگزینی دندان از پروتز دندان ثابت استفاده کرد از پروتز دندانی متحرک استفاده
مطالعه بیشتر