بررسی اهداف استفاده از هدگیر ارتودنسی از این وسیله در درجه اول برای اصلاح مشکلات تراز نیش یا بایت استفاده می شود که در اصطلاح دندانپزشکی به آن ها مال اکلوژن گفته میشود. مال اکلوژن اشاره به ناهماهنگی فک های بالا و
مطالعه بیشتر