بررسی اهمیت پالیش کامپوزیت فرض کنید تابلویی زیبا و هنرمندانه نقاشی کرده‌اید. برای اینکه تمام ظرافت‌ها و جزئیات نقاشی به چشم بیاید، نیاز به مرحله نهایی به نام قاب کردن و برق انداختن آن دارید. پالیش کامپوزیت نیز دقیقا همین نقش را
مطالعه بیشتر