ایمپلنت ایده (Ihdeh) انواع ایمپلنت دندان در سرتاسر دنیا با ساختار و جنس متفاوت وجود دارد. کشور سوئیس در این میان یکی از سردم داران این کشورها می باشد. برند ایمپلنت ایده که به دلیل نام دکتر Ihdeh نام گذاری شده است،
مطالعه بیشتر