بررسی ایمپلنت دندان بدون برش لثه از دست دادن دندان به هر طریقی برای افراد ناخوشایند و در برخی موارد حتی آزاردهنده است. برای جبران این کمبود راه های زیادی وجود دارد که بسته به شرایط بیمار و موقعیت دهان، دندان و
مطالعه بیشتر