ایمپلنت دندان نوبل بیوکر چیست؟ نوبل بیوکر با وجود اینکه دفتر اصلی کمپانی نوبل بیوکر در زوریخ سوئیس قرار دارد، اما در سه کشور آمریکا، ژاپن و سوئد نیز کارخانه سازنده ایمپلنت وجود دارد. این شرکت توانسته است محصولات خود را به
مطالعه بیشتر