مراحل کاشت ایمپلنت مدنتیکا چگونه است؟ مراحل کاشت دندان Medentika گام نخست متخصص ایمپلنت به بررسی دندان و فک می پردازد. در این مرحله سالم بودن دهان بررسی می شود. در صورتی که عفونت و یا بیماری های لثه تشخیص داده شود،
مطالعه بیشتر