بررسی انواع بازسازی دندان هنگامی که بافت دندان دچار پوسیدگی شود و یا ساختمان آن به کلی از بین رود. دندانپزشک با روش ها و ابزارآلات مختلفی سعی می کند این بافت را ترمیم و حتی جایگزین نماید. دندانپزشک گاهی از کامپوزیت،
مطالعه بیشتر