بررسی باز شدن چسب لمینت دندان باز شدن چسب لمینت دندان یکی از دغدغه‌های اصلی افرادی است که دندان‌هایشان را لمینت کرده‌اند و یا در آینده نزدیک تصمیم به این کار دارند. طول عمر لمینت دندان در مقایسه با کامپوزیت، بسیار بیشتر
مطالعه بیشتر