اهمیت درمان و بستن فاصله بین دندان ها دلایل مختلفی برای ایجاد شکاف و فاصله بین دندان های شما وجود دارد. حتی اگر این شکاف شما را از منظر زیبایی شناسی آزار ندهد، مهم است که در صورت ابتلا به بیماری لثه،
مطالعه بیشتر