بررسی ایمپلنت دندان برای کودکان برای کاشت ایمپلنت دندان نیاز است که پایه های ایمپلنت در استخوان فک کار گذاشته شود. برای اینکار نیاز است که استخوان فک به طور کامل رشد کرده باشد. اما هنوز استخوان فک کودکان در حال رویش
مطالعه بیشتر