بریج دندان یا پل دندانی چیست و چه کاربردی دارد؟ بریج یا پل دندانی یک روش دندانپزشکی برای پر کردن جای خالی دندان هایی است که از دست رفته یا کشیده شده اند. یک پل شامل یک یا چند عدد دندان مصنوعی
مطالعه بیشتر