نکاتی مهم در روز بیهوشی برای کودکان نکاتی که در روز بیهوشی برای انجام درمانهای دندانپزشکی کودکان باید رعایت شود چیست؟ تمامی آزمایشات لازم کودک خود را قبل از درمان دندان انجام دهید. در صورت وجود سابقه بیماری کودک این موضوع را
مطالعه بیشتر