تاثیر عادات غذایی بر پوسیدگی دندان ها چقدر است؟ برخی از عادت‌های غذایی روزمره زمینه‌ای را ایجاد می‌کند که عوامل بیماری‌زا در قسمت‌های مختلف بدن مخصوصا میکروب‌ها و باکتری‌هایی که سبب خرابی و پوسیدگی دندان‌ها می‌شود، به راحتی رشد و تکثیر نمایند.
مطالعه بیشتر