آیا برای کامپوزیت دندان را می تراشند؟ یکی از دغدغه‌های افراد در حین انجام کار‌های زیبایی و ترمیمی دندان این است که بسیار درست و اصولی انجام شود چرا که کوچک‌ترین اشتباه، سبب شکست در درمان و یا آسیب به دندان‌ها می‌شود؛
مطالعه بیشتر