آیا ترمیم دندان کودکان با کامپوزیت نیاز به بیهوشی دارد؟ ترمیم دندان کودکان با استفاده از کامپوزیت معمولا نیاز به بیهوشی عمومی ندارد. اغلب از روش بی‌حسی موضعی استفاده می‌شود. در این روش، دندانپزشک یک ماده بی‌حس کننده را در نزدیکی دندان
مطالعه بیشتر

ترمیم دندان کودکان با کامپوزیت این روش یکی از روش‌های پرکاربرد در دندانپزشکی است. کامپوزیت یک نوع رزین است که به دندان متصل می‌شود. این روش قابلیت ترمیم آسیب‌های کوچک و متوسط را در دندان‌های کودکان فراهم می‌کند. آیا ترمیم دندان کودکان
مطالعه بیشتر