جراحی جلو آوردن فک پایین بعد از تشخیص عقب بودن فک پایین، جراحی فک باید انجام شود. جراح فک و صورت طرح درمان را پیاده کرده و مشخص می‌نماید آیا به ارتودنسی قبل و بعد از جراحی نیاز هست یا خیر. جراح
مطالعه بیشتر