جرم گیری چیست؟ جرم گیری دندان عبارتست از پاکسازی دندان‌ها با استفاده از ابزارهای دندان پزشکی یا دستگاه فراصوت (اولتراسونیک) که به فرآیند جرمگیری دندان کمک می‌کند. جرمگیری دندان، سطح دندان را تمیز کرده و زبری آن را رفع می کند.  
مطالعه بیشتر