چگونگی حفظ و نگهداری روکش ایمپلنت طول عمر دندان مصنوعی روی ایمپلنت با نحوه امنیت و نگهداری روکش ایمپلنت امکان پذیر می باشد. چندین عامل اصلی در حفظ و نگهداری روکش ایمپلنت سمان شونده یا پیچ شونده دخیل است. در این مطلب
مطالعه بیشتر