بررسی خطرات و عوارض کج شدن دندان کودک در صورتی که درمان کج شدن دندان‌های کودکان به تأخیر بیفتد، مشکلات برای آن‌ها بروز می‌کند که نه تنها شرایط درمان را سخت خواهد کرد بلکه از نظر روحی نیز تاثیر منفی بر روی
مطالعه بیشتر