بررسی درد دندان عصب کشی شده بعد از چند سال گاهی اوقات پس از درمان دندان و با گذشت 1 تا 2 هفته درد دندان بدون عصب به طور کامل از بین می‌رود، اما بعد از چند سال مجددا درد دندان آغاز
مطالعه بیشتر