درمان لثه سفید شامل چه روش هایی می شود؟ آیا سفید شدن لثه ها خطرناک است؟ لازم به ذکر است که تغییر رنگ لثه به سفید یا خاکستری به تنهایی نشانه‌ی بیماری خطرناکی نیست، اما ممکن است نشانه‌ی عوارض برخی از بیماری‌های
مطالعه بیشتر