بررسی دلایل افتادن لمینت دندان در فرآیند قرارگیری و چسباندن لمینت دندان، مراقبت‌هایی انجام می‌شود، اما گاهی دلایلی باعث می‌شوند که لمینت‌ها جدا شده و این دلایل می‌توانند از تغییر رنگ تا افتادن کامل لمینت را شامل شوند به منظور جلوگیری از
مطالعه بیشتر