بررسی دلایل خراب شدن دندان در شیردهی و پیشگیری از آن مادر بودن برای نوزادی که تازه متولد شده می‌تواند بسیار سخت باشد، حتی اگر اولین فرزند شما نباشد. انتخاب بین شیردهی یا عدم شیردهی تصمیم بزرگی است که اکثر زنان در
مطالعه بیشتر